Departamentul de metrologie
Atelierul de metrologie oferă clienţilor servicii de reparare şi verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal cât şi pentru mijloace de măsurare aflate în domeniul metrologiei industriale, respectând legislaţia metrologică în vigoare.
Atelierul şi laboratorul operează într-un sistem al calităţii conform cu SR ISO/CEI 17025:2001 şi este autorizat de către Direcţia Regională de Metrologie Legală Timişoara, Romania, pentru următoarele sortimente de mijloace de măsurare.
Fracţie masică a unui constituent
· analizor de gaze portabil, domeniu de masurare 0 – 100 % vol. metan
Viteza (m/s)
· anemometre vmax = 30 m/s
Presiune (Pa)
· manometre pentru măsurat presiunea gazelor sau lichidelor
pmax = 600 bar
· manometre pentru măsurarea presiunii în buteliile de oxigen
pmax = 400 bar
· manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor
pmax 0 10 bar
Căldura – Temperatura CELSIUS (C)
· termorezistente cl. II; t = 0 … 250C
· termometre manometrice şi metalice Tmax = 300C
· aparate electrice şi electronice indicatoare de temperatură
(milivoltmetre, logometre) Tmax = 1600C
Rezistenţa electrică
· Aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pământ
R = 0,1 …. 100
Lungime (m)
· şublere de exterior, interior, adâncime L = 300 mm
· micrometru de exterior, interior, adancime, pentru filete, pentru
roţi dinţate
d = 0,01 mm, interval de masurare 0 ... 500 mm
· comparatoare mecanice cu cadran d = 0,01;
interval de masurare 0 … 100 mm
Aparate electrice
· ampermetre analogice de c.c. si c.a., f = 50 Hz; cl. 1 … 5;
I = 0 … 30 A
· voltmetre analogice de tensiune continua si alternativa
f = 50 Hz; cl. 1 … 5; U = 0 … 750 V
· ohmmetre Rmax = 100 kDepartamentul de metrologieDepartamentul de metrologieDepartamentul de metrologie