Calitate

Sistemul de management integrat al calităţii, mediului şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, documentat de SC UPSROM INDUSTRY SRL este parte integrantă a sistemului de management general general al societăţii şi are la bază cerinţele specifice :
- sistemului de management al calităţii stipulate în standardul de referinţă SR EN ISO 9001:2008
- sistemului de management de mediu din standardul de referinţă SR EN ISO 14001:2005
- sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, SR OHSAS 18001:2008.

Prin proiectarea, documentarea şi implementarea sistemului de management integrat al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii în muncă, managementul SC UPSROM INDUSTRY SRL a urmărit:
- să eficientizeze şi să îmbunătăţească activităţile de planificare, alocare de resurse, definire obiective şi evaluare eficacitate globală a tuturor proceselor
- să coordoneze şi să monitorizeze, într-un mod sistematic şi transparent, toate activităţile importante, specifice societăţii
- să ţină sub control toate activităţile care ar putea avea un impact negativ asupra mediului şi care prezintă riscuri asupra sănătăţii şi securităţii personalului şi a altor părţi interesate
- să elimine sau să minimizeze riscurile pentru angajaţi şi a altor părţi interesate care pot fi expuse la riscurile de sănătate şi securitate ale activităţilor sale.

Calitate